Crematie

Uw huisdier kan op verschillende manieren gecremeerd worden. Hieronder wordt dit uitgelegd.

Individuele crematie

Onder een individuele crematie wordt verstaan; zodanig de crematie voltrekken dat de as van het huisdier volledig individueel behouden blijft. Bij een individuele crematie behoeft het crematorium het huisdier niet noodzakelijkerwijs alleen in de oven te cremeren. Belangrijk is de huisdieren goed te scheiden. Dit doet Peelrust door middel van een muur. Deze is zo geplaatst dat elk huisdier in een eigen compartiment van de oven ligt, zodat volledig het individuele karakter van de as bewaard blijft. We cremeren op vaste crematie dagen. U kunt u huisdier altijd brengen, wij bepalen wanneer uw huisdier gecremeerd word. Uw huisdier verblijft dan tot de crematie in onze koelcel. De asresten worden na het voltooien van het crematieproces opgevangen in een asbus of de door u uitgekozen urn en kan door u na afspraak worden opgehaald of we brengen de as terug naar uw dierenarts.

Collectieve Crematie (gezamenlijk)

Bij een gezamenlijke crematie wordt uw huisdier met meerdere huisdieren tegelijk gecremeerd. Na de crematie is het niet meer mogelijk de as van een bepaald huisdier individueel te behandelen. Bij collectieve crematie wordt altijd de as door ons verstrooid over ons strooiveld. Waar u altijd welkom bent.

Persoonlijke crematie

Als extra optie is er de mogelijkheid om de crematie bij te wonen. Bij deze optie heeft u niet alleen de mogelijkheid om voor de crematie persoonlijk afscheid te nemen maar kunt u bij het gehele crematie proces aanwezig zijn. Wij geven u uitleg over de crematie waarna wij deze opstarten. U mag overal bij aanwezig zijn maar bepaalt zelf waar bij u aanwezig wilt zijn. Tijdens de daadwerkelijke crematie kunt u wachten in de wachtkamer met een kopje koffie of thee of een bezoek brengen aan het strooiveld of begraafplaats. De duur van de crematie is afhankelijk van de grootte van uw huisdier en varieert van 0,5 tot 2.5 uur. De asresten kunnen na het voltooien van het crematieproces meteen door u mee naar huis worden genomen. Als u van deze optie gebruik wilt maken dient u dit van tevoren kenbaar te maken. 

As bestemmingen

Peelrust heeft een uitgebreide keuze wat betreft as bestemming. U kunt de as individueel laten verstrooien door ons over het strooiveld. U kunt ervoor kiezen de as zelf uit te strooien over ons strooiveld. Wanneer u een blijvende herinnering wenst kan de as in een urn worden geplaatst. U kunt ook bijvoorbeeld een klein beetje as in een sieraad of gedenk urn laten zetten en het overige as krijgt u mee in de strooibus.

Wij kunnen de as terugbezorgen bij uw dierenarts (vraag of dit mogelijk is bij uw dierenarts). De as kan ook thuisbezorgd worden via aangetekend pakketdienst van TNT Post. 

Prijslijst huisdier crematie

Peelrust dierencrematie en dierenbegraafplaats